Welke koers vaart de farmaceutische industrie voor een betere samenwerking en positieve herwaardering?

Welke koers vaart de farmaceutische industrie voor een betere samenwerking en positieve herwaardering?

De reputatie van de farmaceutische industrie (FI), vergelijkbaar met andere branches als olie en tabak, is er in de afgelopen 10 jaar niet echt beter op geworden. Daarentegen is de waardering en aandacht voor artsen en onderzoekers, die oplossingen bedenken voor chronische aandoeningen en de daarbij horende hogere gezonde levensverwachting, alleen maar positief gestegen.

Het vertrouwen van de gemeenschap in de FI is nog steeds niet echt gunstig te noemen. Historisch valt dit te herleiden tot de dominantie van het financiële businessmodel binnen de FI, een zeer sterk verkoop en marketing gedreven machine. Artsen werden gepusht en gepamperd om specifieke medicatie voor te schrijven aan patiënten. Er zijn genoeg schandalen geweest in het verleden die het negatieve imago hebben onderstreept. Het nalaten van voldoende medisch onderzoek of het niet volledig publiceren van drug-safety data schaadt uiteindelijk altijd en wordt als eerste gemeld door de Global Community. Het onttrekken aan de markt van speciale geneesmiddelen door de FI als de hoge(re) prijs niet wordt vergoed door overheid of zorgverzekeraars is ook al niet uit te leggen aan patiënten. Als uiteindelijk promotie van geneesmiddelen ook op onethische wijze gebeurt dan is echt de maat vol.

De FI is een commerciële bedrijfssector waarin door het management opdracht wordt gegeven om flinke winsten te behalen door geneesmiddelen zo breed en lang mogelijk te laten voorschrijven, er hoge bedragen worden betaald door overheid of ziekenhuizen en toegang van andere competitieve middelen zo lang mogelijk kan worden tegengehouden.

Deze strategie is ingebakken in de gedragsstructuur van FI werknemers, al zal de medische afdeling daar vaak anders over denken, want het hoger management geeft alle toestemming en ondersteuning om dit winstgevende model te optimaliseren. Geld en macht zijn nog steeds effectieve componenten die zorgen dat eventuele in-/externe weerstand als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Wat is er dan verandert in de afgelopen 5 jaar door een strengere regelgeving van de beroepsgroep en overheid; allereerst is de centrale rol van de arts als beslisser, voorschrijver en adviseur afgelopen of veel minder geworden. Transparantie over een samenwerking of onderzoek met de FI is met een meldplicht door artsen een verplichting geworden.  Voor de FI blijft de deur van de arts steeds vaker gesloten vanwege het ontbreken van een significante meerwaarde die de FI nog niet kan of wil bieden.

Samenwerking tussen partners en de FI moet dus anders worden om een hogere waardering te verkrijgen in vertrouwen en innovatieve opbrengst.

  • De positie van de patiënt wordt centraal gesteld, de patiënten of de patiëntenvereniging zijn meer betrokken bij onderzoek en toegang krijgen tot de juiste behandeling.
  • Het geven van juiste en tijdige voorlichting over ontwikkeling van geneesmiddelen en services door de FI kan meer vertrouwen geven en participatie binnen het onderzoek door partners om het totale behandelresultaat te verbeteren.
  • Verplichting tot uitvoering van sociale activiteiten door de FI die impact hebben op de lokale of wereldgemeenschap zonder enige financiële winst.
  • Verplichting tot uitvoeren van onderzoek en hier regelmatig openbaar melding van doen bij de beroepsgroep en overheid ongeacht de uitkomst. (Bekijk bv. ClinicalTrials.gov).
  • Een betere presentatie naar de gemeenschap, men heeft nog steeds de indruk dat onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen vnl. plaats vindt binnen ziekenhuizen en laboratoria. Er is veel geld nodig voor ontwikkeling van nieuwe en goede geneesmiddelen, dat moet ook verdiend worden. Vertel dit verhaal dan ook.
  • Samenwerking initiëren tussen alle belanghebbende groepen om vertrouwen en kennis breder te delen.
  • Minimaliseer de extreme uitgaven van marketing en investeer educatief budget in overleg met de beroepsgroep

Een tanker op koers is moeilijk bij te sturen maar toch zal de FI een begin moeten maken met transparantie in samenwerking en openheid geven van eigen activiteiten.

 

Geef een reactie

Sluit Menu